Tổng hợp link download Windows server ISO nguyên gốc từ Microsoft

Microsoft Windows Server 2019 là phiên bản mới của Microsoft, nó mang đến các tính năng tiện ích hữu dụng cho người dùng server và nhiều tính năng mới được cải tiến, dưới đây là Link download Windows server ISO nguyên gốc từ Microsoft

 

Windows server all version iso

 

I. Windows Server 2019

 
1. Windows Server 2019 Essentials (x64) – DVD (English) (4,28GB)
SHA1: FBB32C6761640640E48D1652225E6AF117EAE0AD
Mshares: en_windows_server_2019_essentials_x64_dvd_6c4399f9.iso

Google Drive: en_windows_server_2019_essentials_x64_dvd_6c4399f9.iso
2. Windows Server 2019 Datacenter / Standard (x64) – DVD (English) (4,51GB)
SHA1: 2047F4E9FE2894F138395F3FAC037C007DD1493E
Link mshares: en_windows_server_2019_x64_dvd_4cb967d8.iso

Link Google Drive: en_windows_server_2019_x64_dvd_4cb967d8.iso
II. Windows Server 2016
1. Windows Server 2016 Essentials (x64) – DVD (English) (4,48GB)
SHA1: F210E174BEE683BE7E3E3B974D3F07E12A3E98EA
Link mshares: en_windows_server_2016_essentials_x64_dvd_9719598.iso

Link OneDrive: en_windows_server_2016_essentials_x64_dvd_9719598.iso
2. Windows server 2016 datacenter standard essentials (x64) (5,30GB)
SHA1: 1868fe4989c81c6d9e2c625919e2906748a6f542
mshares: SW_DVD9_Win_Svr_STD_Core_and_DataCtr_Core_2016_64Bit_English_-2_MLF_X21-22843.ISO

Google Drive: SW_DVD9_Win_Svr_STD_Core_and_DataCtr_Core_2016_64Bit_English_-2_MLF_X21-22843.ISO

III. Windows Server 2012

 1. Windows Server 2012 R2 Standard_x64 (4,24GB)
SHA1: d4b28f350981a7c3306dd409b172aea10d8599ac
Link mshares: en_windows_server_2012_r2_vl_with_update_x64_dvd_4065221.iso

Link Google Drive: en_windows_server_2012_r2_vl_with_update_x64_dvd_4065221.iso
2. Windows Server 2012 Standard (x64) – DVD (English) (3,44GB)
SHA1: D09E752B1EE480BC7E93DFA7D5C3A9B8AAC477BA
Link mshares: en_windows_server_2012_x64_dvd_915478.iso

Link OneDrive: en_windows_server_2012_x64_dvd_915478.iso
3. Windows Server 2012 R2 Essentials_x64 (3,77GB)
SHA1: 2ce1a73480e3235e6c26ed810e9eb907017b3386
Link mshares: en_windows_server_2012_r2_essentials_x64_dvd_2707177.iso

Link Google Drive: en_windows_server_2012_r2_essentials_x64_dvd_2707177.iso
5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận