email Mdaemon

Thay đổi password email Mdaemon

HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU EMAIL (WEBMAIL MDAEMON)

email Mdaemon

Bước 1: Đăng nhập vào Email bằng Tài khoản đã được cung cấp, thông thường truy cập bằng http://mail.tgs.com.vn

Bước 2: Ở màn hình chính chọn mục tùy chọn như hình bên dưới

B1 NewPassEmail

Bước 3: Chọn vào Cài Đặt Nâng cao

B1 NewPassEmail 1

Bước 4: Chọn vào My Account

B3 NewPassEmail

Bước 5: Thay đổi mật khẩu vào các ô bên dưới và chọn Save

B4 NewPassEmail

Thế Giới Số chúc bạn thực hiện thành công!