Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email

Để thay đổi mật khẩu email bạn thực hiện theo các bước sau:

B1: Login vào email: http://mail.tenmiencuaban.com

B2: Vào Options —> Personalize

91

B3:  Ở mục Theme bạn chọn là LookOut

92

 

B4: Bạn vào lại Options và chọn Personalize và nhập password mới ở mục Password và Confirm password

93

Chúc bạn thành công,