Hướng dẫn hosting trên plesk reseller

plesk logo

Bước 1: Login vào tài khoản Plesk hosting Reseller được Thế Giới Số cung cấp : http://103.42.58.102:8880

Bước 2: Vào Customer —>  Add Customer

h1

 

 

Nhập thông tin Customer và thông tin login plesk, ftp

h2 1

Thông tin login Plesk

h3 1

 

Chọn Plan và bấm Ok
h4

 

Vậy là bạn đã tạo xong Hosting, giờ bạn dùng thông tin đã nhập ở trên để login vào plesk là ok

Chúc bạn thành công