Hướng dẫn hosting trên plesk reseller

Bước 1: Login vào tài khoản Plesk hosting Reseller được Thế Giới Số cung cấp : http://103.42.58.102:8880

Bước 2: Vào Customer —>  Add Customer

 

 

Nhập thông tin Customer và thông tin login plesk, ftp

Thông tin login Plesk

 

Chọn Plan và bấm Ok

 

Vậy là bạn đã tạo xong Hosting, giờ bạn dùng thông tin đã nhập ở trên để login vào plesk là ok

Chúc bạn thành công