Kính chào Quý Khách,

Để khởi tạo dịch vụ CDN ở Thế Giới CDN Quý Khách theo hướng dẫn sau:

B1:  truy cập vào site quản lý http://portal.thegioicdn.com/

B2: Vào Product —> CDN

h1 1

B3: Vào Domains –> Add a Domain

2jpg

B4: Nhập tên miền muốn dùng cho CDN là:

Domain Name: cdn.thegioicdn.com

Origin Domain là nơi website lưu trự gốc ở đây là: thegioicdn.vn

Chọn http hoặc https (trường hợp quý khách dùng https thì liên hê với bộ phận kỹ thuật để add thêm SSL vào)

 

h3 1B5: Sau khi hoàn thành Quý khách  tạo 1 Cname trỏ tên miền cdn.thegioicdn.com về edge.vncdn.vn

Vậy là quý khách đã có thể sử dụng được CDN.

Link hình ảnh, video, web… Quý Khách muốn chạy qua CDN thì cho chạy qua tên miền : cdn.thegioicdn.com.

Chúc Quý Khách thành công!