Để để cấu hình Rule mail trên IceWarp WebAdmin dành cho Doanh Nghiệp ta có thể thao tác như sau

1. Đăng nhập vào tài khoản Admin Mail

Tại đường dẫn http://mail.domain.com/admin hay http://IP/admin

2.Vào mục Setting

1

3.Thao tác thực hiện

 • Create new : Tạo 1 Rule mới .
 • Edit : Chỉnhsửa Rule hiện có
 • Delete : Xóa Rule.
 • UP/Down : Chỉnh ưu tiên giữa các Rule (Rule nào ở trên thì độ ưu tiên cao hơn ).
 • Edit File : Chỉnh sửa Rule theo cấu trúc được ghi trên file text.

4. Thiết lập Rule

 • Chọn loại Rule cần cấu hình
  2
 • Chọn hành động áp dụng cho Rule trên :
  3
 • Chọn mô tả chi tiết và áp dụng cho cấu hìnhRule
  4
  Lưu ý : Đây là bước quan trọng để cấu hình thực thi Rule
 • Some words : điền từ khóa cấu hình trên rule ( Chặn, ưu tiên nhận …)
 • and /or : Chọn liên kết giữa các Rule
 • Ở dòng cuối áp dụng các hành động cho Rule đó (Reject ,Delete, Accept, Spam …)

Như vậy bạn đã làm xong cấu hình Rule mail trên IceWarp WebAdmin. Chúc bạn thành công!

Sưu Tập