Thông tin các bản hệ điều hành (OS) Windows và Linux

1. Thông tin các bản Windows Server

Ban đầu, máy chủ Microsoft hệ điều hành là phiên bản của họ Windows NT. Bắt đầu từ năm 2003, một phân họ Windows Server đã được hình thành bao gồm các phiên bản hệ điều hành máy chủ độc lập với các phiên bản máy khách của Windows. Hệ điều hành máy chủ của Microsoft bao gồm:

2. Thông tin hệ điều hành linux:

Linux hiện nay có nhiều bản phân phối khác nhau, một phần là bởi vì tính chất nguồn mở của nó. Sau đây là một số bản phân phối chủ yếu, danh sách được cập nhật vào 26/10/2017:

Tên bản phân phối Phiên bản mới nhất Trang web chính thức Các bản dẫn xuất
Ubuntu 18.10 http://www.ubuntu.com/ Kubuntu, Xubuntu, Edubuntu, Ubuntu Studio, Lubuntu, Macbuntu,Ubuntu Kylin, Ubuntu MATE
Debian GNU/Linux 9.2 http://www.debian.org/
Elementary OS 0.4.1 Loki http://www.elementaryos.org/
Ultimate Edition 5.7 http://ultimateedition.info/
Red Hat Enterprise Linux 7.4 http://www.redhat.com/rhel/
Chrome Linux 2.4.1290 http://getchrome.eu/
Chrome OS 62.0.3202.62 http://google.com/intl/en/chrome
Fedora 27 http://www.fedoraproject.org/
SUSE Linux Enterprise Desktop 13.2 http://vi.opensuse.org/ OpenSUSE 11.4, Mono 2.10.4
Linux Mint 18.2 sonya http://linuxmint.com/
Knoppix 8.1 http://www.knoppix.org/
PCLinuxOS 2017 http://www.pclinuxos.com/
Mandrake 2011 http://www.mandriva.com Mandriva
CentOS 7 http://www.centos.org/
Gentoo 20170907 http://www.gentoo.org/
Slackware 14.2 http://www.slackware.com/
SLAX 7.0.8 http://www.slax.org/
Sabayon 17.11 http://www.sabayon.org/
Dreamlinux 5 http://www.dreamlinux.info/
OpenSolaris 11.1 http://www.opensolaris.org/
Hồng kỳ linux 6.0 SP3 http://www.redflag-linux.com/
Puppy linux 6.3 http://puppylinux.org/
Hacao Linux 2011 http://www.hacao.com/
Asianux 4.5 http://www.asianux.vn/ Asianux Server
SliTaz 5.0 Rolling http://www.slitaz.org/ GNU/Linux
Linpus 2.2 http://www.linpus.com/ Linpus Linux
Back Track 5r3 http://www.backtrack-linux.org/ Back Track – Linux, Kali Linux
BOSS Linux 6.0 (Anoop) www.bosslinux.in
Kali linux 2017.2 http://www.kali.org/ Kali – Linux, Back Track
Nova 4.0 (2013) www.nova.cu
Backbox 5 http://www.backbox.org Backbox, linux
Canaima GNU/Linux 5.1 http://canaima.softwarelibre.gob.ve/
Super Ubuntu 11.10 http://superubuntu.linuxfreedom.com/download.html Ubuntu, Zorin OS, Linux Mint,
Zorin OS 12.2 http://zorin-os.com/ Ubuntu, Super Ubuntu, Linux Mint

 

Thân chào các bạn.