Hướng dẫn sử dụng Portal quản lý Cloud Thế Giới Số

Hướng dẫn sử dụng Portal quản lý Cloud VPS

Để quản lý Cloud VPS của Thế Giới Số, Quý khách vui lòng tham khảo hướng dẫn sau:

1. Đăng nhập vào trang quản lý dịch vụ

https://cloud.tgs.com.vn/clientarea.php

Nhập địa chỉ email và password (tài khoản đăng ký trên trang khách hàng của Thế Giới Số)

2. Chọn vào  Service —> My Service, hoặc chọn vào Service như hình bên dưới

 

3. Sau đó chọn tiếp vào gói VPS như hình

4. Kéo xuống Quý khách vào Action sẽ thấy các tính năng quản lý

Power Off  là tắt VPS

Power On là mở lại VPS

Action –> Reboot hard là khởi động lại VPS

5. Console  quản lý màn hình VPS  bạn làm như sau:

Tải và cài đặt phần mềm quản lý  Console Vmware

VMware-VMRC-10.0.3-9300449

Sau đó bấm vào Console —> Launch Remote Console để quản lý VPS như hình sau:

 

Chúc Quý khách thành công.