Chào Bạn,

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình Proxy Server của Thế Giới Số nhe.

Bài viết được thực hiện trên trình duyệt Chrome —> Vào Options —> Setting —> Advanced sau đó chọn “Open your computer’s proxy settings”

 

2020 02 20 153613

 

Và nhập IP Proxy, Port 8080 sau đó chọn Save là đã cấu hình xong Proxy.

 

2020 02 20 153656

Chúc các bạn thành công