Để tăng dung lượng upload file trên hosting bạn theo hướng dẫn sau:

  1. Vào PHP Setting của Hosting

2. Sau đó tăng lên ở chổ upload max file site

 

Chúc bạn thành công.