Hướng dẫn tạo reseller, hosting trên DirectAdmin- VPS linux

Chào các bạn,

Để sử dụng và quản lý được máy chủ ảo VPS bạn cần tham khảo và học hỏi thêm trên các diễn đàn, chủ động bổ sung kiến thức để có thể quản lý được VPS.
Chúng tôi nhà cung cấp dịch vụ VPS BKNS xin hướng dẫn các bạn các bước cơ bản để có thể tạo và sử dụng Reseller, Hosting trên hệ quản trị DirectAdmin của VPS linux có cài đặt.
Mục đích của chúng ta đó là tạo gói reseller > tạo reseller > tạo gói hosting > tạo user ( hosting).
Bước 1: Truy cập đường dẫn quản trị admin( directadmin).
– Khi các bạn mua VPS tại BKNS chúng tôi sẽ gửi lại thông tin quản trị. Các bạn truy cập vào đó là thông tin admin DA( DirectAdmin) của VPS sẽ có giao diện như sau:
giaodiengiaodien
Bước 2: Tạo gói reseller.
original f8c0a4a4826894fa83db75987c849106
b1b1
original 2b37a583b95a1bd7a56a5c4adb18bbaf 

Tiếp theo >>>

original 602abcfeeb8a9f600b2205da29316966
original 4c4aa35eb09db43b29d74a2b0f69f120
Khi tạo gói các bạn cần nhập các thông số của gói tùy theo ý.
Bước 3: Khi đã có gói reseller, tiếp theo tạo Reseller theo hướng dẫn dưới: 
original 7e93c0dd2d47121d85875a4f626f4834
b3b3
original 669998dbe11f578a997afcffeab6e78f
Khi tạo reseller bạn cần nhập đầy đủ các thông tin như user, email, …
Bước 4: Login vào reseller vừa tạo và tạo gói hosting theo hướng dẫn dưới:
original 67a7e111022a3c86a28ea08c70b4cf3e
 b4b4
original 42776d934f1a3b05986066291dd73e20
original 46319da9341b4067051434a74461f2b3
original 861d52a5e01e03cb44ce2625587739f2
Bước 5: Tạo user( hay hosting) để sử dụng.
Khi đã tạo được gói trong hosting bạn tiến hành tạo user hosting để sử dụng:
original 78118040f7ce977105679b22bb8dee48
b5b5
original 0122b80c2aea544c22838485ade097bf
Chúc các bạn thành công.