Để hiện lỗi code web trên hosting plesk bạn thực hiện như sau:

B1: Login vào plesk và chọn Subcription bạn muốn hiện lỗi —> chọn PHP setting

 

Chọn –> Display_errors sau đó bấm OK để lưu lại

 

 

Chúc bạn thành công