Trên linux để xem thông tin cấu hình đầy đủ về hardware của máy ta cài thêm phần phềm List Hardware, giống như xài cpu-z hay everest bên window, ta vào trang này để down về

Centos thì nên dùng phiên bản bên dưới.

wget https://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/dag/redhat/el6/en/x86_64/rpmforge/RPMS/lshw-2.15-1.el6.rf.x86_64.rpm

Download xong ta tien hanh cai dat

rpm -ivh lshw-2.15-1.el6.rf.x86_64.rpm

sau khi cài xong ta gõ lshw hoặc lshw |more sẽ được thông tin chính xác và đầy đủ về hardware cũng nhưng firmware bios , xài ram gì, còn bao nhiu khe ram trống, hdd, cpu hiệu gì ….