Để chạy .net core trên IIS các bạn cài đặt .net core vào rồi vào iis cấu hình thêm như sau:

Vào IIS –> Chọn Site và chọn Handler Mappings, add  Scirpt hoặc có săn rồi thì chọn như Option bên dưới)

 

 

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này