Cài đặt WordPress trên CentOS

Trước khi tiến hành cài đặt WordPress, server cần cài đặt sẵn LEMP hoặc LAMP.

Các bước cài đặt WordPress trên CentOS

Tải WordPress

Đến folder chứa nội dung website

cd /usr/share/nginx/html/
wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

Giải nén

tar -xzvf latest.tar.gz

Tạo WordPress MySQL Database và User

Ví dụ mình tạo database wordpress, user wordpressuser với password password để sử dụng.

Cài đặt WordPress

Tạo file wp-config.php

cp ./wordpress/wp-config-sample.php ./wordpress/wp-config.php

Chỉnh sửa file

sudo nano ./wordpress/wp-config.php

Điền thông tin database, user, password vào

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'wordpress');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'wordpressuser');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password');

Lưu và thoát.

Di chuyển tất cả file trong folder wordpress ra ngoài

mv -f ./wordpress/* ./

Thay đổi ownership folder chứa WordPress

sudo chown nginx:nginx * -R

Giờ bạn có thể tiến hành cài đặt WordPress bằng cách truy cập http://site.com/wp-admin/install.php. Chúc bạn thành công.

0 0 đánh giá
Article Rating
Xem thêm:  Hướng dẫn tạo Sitemap cho website WordPress
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận