Hướng dẫn cài đặt Cockpit trên CentOS 7

Cockpit là một chương trình mã nguồn mở và miễn phí giúp quản lý máy chủ Linux. Nó rất nhẹ và có giao diện web đẹp, dễ sử dụng. Nó cho phép quản trị viên hệ thống dễ dàng thực hiện các tác vụ như khởi động Docker, quản trị lưu trữ và cấu hình mạng. Cockpit được phát hành theo LGPL v2.1 + và nó hỗ trợ Debian, Redhat, CentOS, Fedora, Atomic, Arch Linux và Ubuntu.

1. Tính năng của Cockpit

  • Quản lý nhiều máy Cockpit từ một phiên Cockpit
  • Tạo và quản lý các Docker container
  • Tạo và quản lý KVM, oVirt Virtual Machines
  • Sửa đổi cài đặt mạng
  • Quản lý tài khoản người dùng
  • Terminal
  • Xem hiệu suất hệ thống.
  • Thu thập cấu hình hệ thống và thông tin chẩn đoán với việc sử dụng sosreport.

2. Cài đặt Cockpit trên CentOS 7

Cockpit có sẵn trong kho lưu trữ CentOS 7.x. Để cài đặt Cockpit, hãy truy cập SSH và chạy lệnh sau:

yum -y install epel-release
yum install -y cockpit cockpit-networkmanager cockpit-dashboard cockpit-storaged cockpit-packagekit

Bạn cũng có thể cài đặt thêm các gói bên dưới để quản lý các tác vụ khác bằng Cockpit.

Package Name Chức năng
cockpit-docker Quản lý Docker Containers
cockpit-kubernetes Trực quan hóa và cấu hình Kubernetes
cockpit-machines Quản lý KVM Virtual Machines
cockpit-sosreport Tạo báo cáo chẩn đoán với công cụ sosreport
cockpit-selinux Khắc phục sự cố của Selinux
cockpit-kdump Cấu hình Kernel Crash Dumps
cockpit-subscriptions Quản lý đăng ký hệ thống
cockpit-machines-ovirt Quản lý máy ảo oVirt
cockpit-pcp Đọc số liệu của PCP và Tải tài liệu lưu trữ của PCP

3. Kích hoạt dịch vụ Cockpit

Để kích hoạt Cockpit chạy lần lượt các lệnh sau:

sudo systemctl start cockpit
sudo systemctl enable --now cockpit.socket

Để kiểm tra xem Cockpit đã hoạt động hay chưa dùng lệnh sau

sudo service cockpit status

4. Cấu hình Firewalld

Nếu các bạn sử dụng Firewalld các bạn sẽ cần phải mở port để có thể truy cập Cockpit

firewall-cmd --permanent --add-service=cockpit
firewall-cmd --reload

5. Truy cập Cockpit

Để truy cập bảng điều khiển Cockpit hãy truy cập URL bên dưới bằng trình duyệt của bạn.

https://ip-vps:9090

Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập SSH của bạn.

Khi bạn đã đăng nhập vào Cockpit, bạn có thể xem tổng quan hoàn chỉnh về hệ thống.

Tại đây, bạn có thể thực hiện các tác vụ quản trị như thêm/xóa người dùng, bắt đầu/dừng dịch vụ, định cấu hình mạng, v.v.

6. Link tham khảo

Bạn có thể tham khảo thêm tại đây: https://cockpit-project.org/guide/latest/

Chúc bạn thành công.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận