Hướng dẫn sửa cấu hình PHP trên Host

Hướng dẫn sửa cấu hình PHP trên Host

Trong thời gian sử dụng Hosting tại TGS, có thể mã nguồn của quý khách không tương thích với cấu hình thiết lập PHP mặc định tại TGS nên sẽ cần thiết lập lại cấu hình để tương thích với mã ngồn của quý khách hơn.

Thay đổi phiên bản PHP

Mặc định host tại TGS sẽ sử dụng PHP phiên bản 5.6, nếu mã nguồn của quý khách không tương thích với phiên bản PHP này thì có thể đổi thành các phiên bản PHP khác, chúng tôi có hỗ trợ PHP 5.3, PHP 5.4, PHP 5.5, PHP 5.6 và PHP 7.0. Quý khách đổi phiên bản PHP tại mục Select PHP Version trong cPanel.

Sau đó quý khách chọn phiên bản PHP phù hợp và ấn nút Set as current.

Bật/tắt phần mở rộng cho PHP

Cũng trong phần Select PHP Version, quý khách có thể bật tắt các phần mở rộng (extensions) cần sử dụng cho PHP trên host. Quý khách lưu ý rằng tài nguyên host của quý khách sẽ sử dụng nhiều hơn nếu quý khách sử dụng càng nhiều phần mở rộng.


Sau khi chọn phần mở rộng cần sử dụng quý khách ấn nút Save để lưu lại.

Tùy chỉnh cấu hình PHP mặc định

Để sửa lại cấu hình PHP mặc định (bộ nhớ PHP, thời gian thực thi, tùy chọn thông báo lỗi,…) quý khách có thể sửa tại phần Select PHP Version -> Switch to PHP Options.

Tại đây quý khách sẽ thấy các tùy chọn mà quý khách được phép thiết lập, nhấp chuột vào mục giá trị của từng tùy chọn để đổi giá trị.

Chúng tôi giải thích các tùy chọn như sau:

 • allow_url_fopen: Cho phép sử dụng hàm fopen để mở một liên kết tập tin hoặc website.
 • date.timezone: Múi giờ mặc định trong PHP.
 • display_errors: Bật/tắt hiển thị lỗi PHP ra ngoài website.
 • error_reporting: Tùy chọn các lỗi PHP được báo cáo.
 • file_uploads: Cho phép upload qua PHP.
 • include_path: Đường dẫn lưu cấu hình PHP, không nên thay đổi.
 • mail.force_extra_parameters: Thêm các tham số tùy chỉnh khi gửi mail.
 • max_execution_time: Tùy chỉnh thời gian chờ tối đa để thực thi PHP.
 • max_input_time: Thời gian tối đa để PHP phân tích dữ liệu nhập vào, -1 là không giới hạn.
 • memory_limit: Bộ nhớ tối đa mà PHP được phép sử dụng.
 • open_basedir: Thiết lập đường dẫn thư mục mà PHP được phép thực thi, để trống để sử dụng thiết lập mặc định của máy chủ.
 • post_max_size: Thiết lập kích thước dữ liệu tối đa được gởi đi, giá trị này phải lớn hơn upload_max_filesize.
 • session.save_path: Thiết lập thư mục chứa session trong PHP.
 • short_open_tag: Cho phép PHP sử dụng thẻ mở rút gọn <? thay vì <?php.
 • upload_max_filesize: thiết lập kích thước tập tin tối đa được phép tải lên máy chủ thông qua PHP.

Sau khi hoàn tất thiết lập, hãy ấn nút Save để hoàn tất.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận