Hướng dẫn trỏ record Mail về email server

Hướng dẫn trỏ record Mail về email server

Để trỏ tên miền về email server của thế giới số, quý khách vui lòng tham khảo và trỏ các record sau:

Thay thế tên miền và IP email server tương ưng của bạn.

STT Host Type Value
1 mail A 103.42.56.23
2 @ TXT “v=spf1 ip4:202.143.110.224/27 ~all”
3 mdaemon._domainkey TXT “v=DKIM1;p=MIGfMA0GCSqGSIb3

DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCy

WrGAPbwlwPryziSfpUbNb0Tk1C52

3hYa+HFelX8haOkD2SAu2gAw2Ms

Pkk2TRcTKbaDODKtoETBTCjgrw3c

3V8DIsPc3G666wCfL9kovgd2Wxc4f

aXYxGe87XoWiuBkNgtiA8bmo6Wqx

nU5UbxQ8qx6ABNBq+/eGWQ+Nju

omwwIDAQAB”

4 _policy._domainkey  TXT “o=-;”
5 _domainkey  TXT “o=-;”
6 _dmarc  TXT “v=DMARC1; p=none”

 

STT Host Type Value MX
1 @ MX mail.domain.com. 10
0 0 đánh giá
Article Rating
Xem thêm:  Hướng dẫn chuyển Theme (giao diện webmail)
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận