Hướng dẫn xử lý lỗi khi start apache – direct admin: No space left on device

Hướng dẫn xử lý lỗi khi start apache – direct admin: No space left on device

Kiểm tra lỗi apache

Mã:
tail /var/log/httpd/error_log

Màn hình Output:

Trích dẫn:
[Mon Jun 08 09:42:02.000933 2020] [proxy:crit] [pid 2699:tid 139924406892480] (28)No space left on device: AH02478: failed to create proxy mutex AH00016: Configuration Failed [Mon Jun 08 09:42:08.000937 2020] [core:emerg] [pid 2733:tid 139790144702400] (28)No space left on device: AH00023: Couldn’t create the proxy mutex [Mon Jun 08 09:42:08.001047 2020] [proxy:crit] [pid 2733:tid 139790144702400] (28)No space left on device: AH02478: failed to create proxy mutex

Nếu bạn thấy lỗi tương tự như dưới đây, có thể máy chủ của bạn đã hết semaphores. Để xem có bao nhiêu semaphores đang được sử dụng, gõ lệnh sau

Trích dẫn:

ipcs -s

Màn hình Output:

Trích dẫn:

—— Semaphore Arrays ——– key semid owner perms nsems 0x00000000 0 root 600 1 0x00000000 32769 root 600 1 0x00000000 163842 apache 600 1 0x00000000 98307 apache 600 1 0x00000000 196612 apache 600 1 0x00000000 229381 apache 600 1 0x00000000 262150 apache 600 1 0x00000000 294919 apache 600 1 0x00000000 327688 apache 600 1 0x00000000 360457 apache 600 1

Để sửa lỗi và khởi động lại máy chủ Apache, chúng ta phải xóa các semaphores

Trích dẫn:
for whatever in `ipcs -s | awk ‘{print $2}’`; do ipcrm -s $whatever; done

Nếu lệnh đó có thể không hoạt động, bạn có thể thử thao tác như sau

Trích dẫn:
/etc/init.d/httpd stop
ipcs -s | grep nobody | gawk ‘{ print $2 }’ | xargs -n 1 ipcrm sem
/etc/init.d/httpd start

Bạn có thể tăng giới hạn semaphore trên máy chủ của mình bằng cách thêm phần sau vào /etc/sysctl.conf

Trích dẫn:
kernel.msgmni = 512 kernel.sem = 250 128000 32 512

Sau đó, gõ lệnh sau để cập nhật cài đặt mới cho kernel

sysctl -p

Chúc các bạn thành công

0 0 đánh giá
Article Rating
Xem thêm:  VPN là gì? Ưu nhược điểm của mạng riêng ảo VPN
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận