Xem cấu hình máy trên linux

Xem cấu hình máy trên linux

Xem cấu hình máy trên linux

Trên linux để xem thông tin cấu hình đầy đủ về hardware của máy ta cài thêm phần phềm List Hardware, giống như xài cpu-z hay everest bên window, ta vào trang này để down về

http://dag.wieers.com/rpm/packages/lshw/

Centos thì nên dùng phiên bản bên dưới.

wget http://pkgs.repoforge.org/lshw/lshw-2.14-1.el5.rf.x86_64.rpm

Download xong ta tien hanh cai dat

rpm -ivh lshw-2.14-1.el5.rf.x86_64.rpm

sau khi cài xong ta gõ lshw sẽ được thông tin chính xác và đầy đủ về hardware cũng nhưng firmware bios , xài ram gì, còn bao nhiu khe ram trống, hdd, cpu hiệu gì ….

description: Mini Tower Computer
product: Dell DE051
vendor: Dell Computer Corporation
serial: BX1RJ91
width: 32 bits
capabilities: smbios-2.3 dmi-2.3
configuration: administrator_password=enabled boot=normal chassis=mini-tower power-on_password=enabled uuid=44454C4C-5800-1031-8052-C2C04F4A3931
*-core
description: Motherboard
product: 0WF887
vendor: Dell Computer Corp.
physical id: 0
serial: ..CN708215CP00DE.
*-firmware
description: BIOS
vendor: Dell Computer Corporation
physical id: 0
version: A01 (01/03/2006)
size: 64KB
capacity: 448KB
capabilities: pci pnp apm upgrade shadowing escd cdboot bootselect edd int13floppytoshiba int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer acpi usb ls120boot biosbootspecification netboot
*-cpu
description: CPU
product: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.00GHz
vendor: Intel Corp.
physical id: 400
bus info: cpu@0
version: 15.2.7
slot: Microprocessor
size: 2GHz
capacity: 3600MHz
width: 32 bits
clock: 400MHz
capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe up cid xtpr
configuration: id=0
*-cache:0
description: L1 cache
physical id: 700
size: 8KB
capacity: 16KB
capabilities: internal write-back data
*-cache:1
description: L2 cache
physical id: 701
size: 512KB
capacity: 512KB
capabilities: internal varies unified
*-memory
description: System Memory
physical id: 1000
slot: System board or motherboard
size: 1GB
*-bank:0
description: DIMM SDRAM Synchronous 266 MHz (3.8 ns)
physical id: 0
slot: DIMM_1
size: 512MB
width: 64 bits
clock: 266MHz (3.8ns)
*-bank:1
description: DIMM SDRAM Synchronous 266 MHz (3.8 ns)
physical id: 1
slot: DIMM_2
size: 512MB
width: 64 bits
clock: 266MHz (3.8ns)
*-pci
description: Host bridge
product: 82865G/PE/P DRAM Controller/Host-Hub Interface
vendor: Intel Corporation
physical id: 100
bus info: pci@0000:00:00.0
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: driver=agpgart-intel
*-display UNCLAIMED
description: VGA compatible controller
product: 82865G Integrated Graphics Controller
vendor: Intel Corporation
physical id: 2
bus info: pci@0000:00:02.0
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm vga_controller cap_list
configuration: latency=0
*-usb:0
description: USB Controller
product: 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #1
vendor: Intel Corporation
physical id: 1d
bus info: pci@0000:00:1d.0
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: uhci bus_master
configuration: driver=uhci_hcd latency=0 module=uhci_hcd
*-usbhost
product: UHCI Host Controller
vendor: Linux 2.6.18-92.1.13.el5 uhci_hcd
physical id: 1
bus info: usb@2
logical name: usb2
version: 2.06
capabilities: usb-1.10
configuration: driver=hub maxpower=0mA slots=2 speed=12.0MB/s
*-usb:1
description: USB Controller
product: 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #2
vendor: Intel Corporation
physical id: 1d.1
bus info: pci@0000:00:1d.1
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: uhci bus_master
configuration: driver=uhci_hcd latency=0 module=uhci_hcd
*-usbhost
product: UHCI Host Controller
vendor: Linux 2.6.18-92.1.13.el5 uhci_hcd
physical id: 1
bus info: usb@3
logical name: usb3
version: 2.06
capabilities: usb-1.10
configuration: driver=hub maxpower=0mA slots=2 speed=12.0MB/s
*-usb:2
description: USB Controller
product: 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #4
vendor: Intel Corporation
physical id: 1d.3
bus info: pci@0000:00:1d.3
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: uhci bus_master
configuration: driver=uhci_hcd latency=0 module=uhci_hcd
*-usbhost
product: UHCI Host Controller
vendor: Linux 2.6.18-92.1.13.el5 uhci_hcd
physical id: 1
bus info: usb@4
logical name: usb4
version: 2.06
capabilities: usb-1.10
configuration: driver=hub maxpower=0mA slots=2 speed=12.0MB/s
*-usb:3
description: USB Controller
product: 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB2 EHCI Controller
vendor: Intel Corporation
physical id: 1d.7
bus info: pci@0000:00:1d.7
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm debug ehci bus_master cap_list
configuration: driver=ehci_hcd latency=0 module=ehci_hcd
*-usbhost
product: EHCI Host Controller
vendor: Linux 2.6.18-92.1.13.el5 ehci_hcd
physical id: 1
bus info: usb@1
logical name: usb1
version: 2.06
capabilities: usb-2.00
configuration: driver=hub maxpower=0mA slots=8 speed=480.0MB/s
*-pci
description: PCI bridge
product: 82801 PCI Bridge
vendor: Intel Corporation
physical id: 1e
bus info: pci@0000:00:1e.0
version: c2
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pci normal_decode bus_master
*-network:0
description: Ethernet interface
product: RTL-8139/8139C/8139C+
vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
physical id: 0
bus info: pci@0000:01:00.0
logical name: eth2
version: 10
serial: 00:0d:0b:9c:77:b4
size: 100MB/s
capacity: 100MB/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=8139too driverversion=0.9.27 duplex=full ip=10.20.0.2 latency=64 link=yes maxlatency=64 mingnt=32 module=8139too multicast=yes port=MII speed=100MB/s
*-network:1
description: Ethernet interface
product: 82557/8/9/0/1 Ethernet Pro 100
vendor: Intel Corporation
physical id: 1
bus info: pci@0000:01:01.0
logical name: eth0
version: 08
serial: 00:00:4c:f3:09:81
size: 100MB/s
capacity: 100MB/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e100 driverversion=3.5.10-k2-NAPI duplex=full firmware=N/A ip=192.168.1.1 latency=64 link=yes maxlatency=56 mingnt=8 module=e100 multicast=yes port=MII speed=100MB/s
*-network:2
description: Ethernet interface
product: 82562EZ 10/100 Ethernet Controller
vendor: Intel Corporation
physical id: 8
bus info: pci@0000:01:08.0
logical name: eth1
version: 02
serial: 00:16:76:13:eb:b4
size: 100MB/s
capacity: 100MB/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e100 driverversion=3.5.10-k2-NAPI duplex=full firmware=N/A ip=192.168.2.1 latency=64 link=yes maxlatency=56 mingnt=8 module=e100 multicast=yes port=MII speed=100MB/s
*-isa
description: ISA bridge
product: 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Interface Bridge
vendor: Intel Corporation
physical id: 1f
bus info: pci@0000:00:1f.0
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: isa bus_master
configuration: latency=0
*-ide
description: IDE interface
product: 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) IDE Controller
vendor: Intel Corporation
physical id: 1f.1
bus info: pci@0000:00:1f.1
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: ide bus_master
configuration: driver=PIIX_IDE latency=0
*-ide:0
description: IDE Channel 0
physical id: 0
bus info: ide@0
logical name: ide0
clock: 33MHz
*-disk
description: ATA Disk
product: QUANTUM FIREBALLP AS40.0
vendor: Quantum
physical id: 0
bus info: ide@0.0
logical name: /dev/hda
version: A1Y.1500
serial: 194115074578
size: 37GB
capacity: 37GB
capabilities: ata dma lba iordy smart security pm partitioned partitioned:dos
configuration: mode=udma5 smart=on
*-volume:0
description: Linux filesystem partition
physical id: 1
bus info: ide@0.0,1
logical name: /dev/hda1
capacity: 101MB
capabilities: primary bootable
*-volume:1
description: Linux swap / Solaris partition
physical id: 2
bus info: ide@0.0,2
logical name: /dev/hda2
capacity: 1027MB
capabilities: primary nofs
*-volume:2
description: Linux filesystem partition
physical id: 3
bus info: ide@0.0,3
logical name: /dev/hda3
capacity: 36GB
capabilities: primary
*-ide:1
description: IDE Channel 1
physical id: 1
bus info: ide@1
logical name: ide1
clock: 33MHz
*-cdrom
description: IDE CD-ROM
product: LITE-ON CD-ROM LTN-489S
physical id: 0
bus info: ide@1.0
logical name: /dev/hdc
version: 8DS2
capabilities: packet atapi cdrom removable nonmagnetic dma lba iordy audio
configuration: mode=udma2 status=nodisc
*-serial
description: SMBus
product: 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) SMBus Controller
vendor: Intel Corporation
physical id: 1f.3
bus info: pci@0000:00:1f.3
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: driver=i801_smbus latency=0 module=i2c_i801
*-multimedia
description: Multimedia audio controller
product: 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) AC'97 Audio Controller
vendor: Intel Corporation
physical id: 1f.5
bus info: pci@0000:00:1f.5
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm bus_master cap_list
configuration: driver=Intel ICH latency=0 module=snd_intel8x0

[/code

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận